Skip to content

Voorbeeldwerk | Uitleggen & voordoen | Doorloopjes 2 | Pagina 94

  Vorige week tijdens de studiedag heb ik een pitch gehouden over het gebruik van voorbeeldwerk. Je raadt het al. Ook hier is een doorloopje over, welke ik vandaag kort introduceer. Ik heb vorig jaar al 7 keer een doorloopje besproken, die zijn hier allemaal terug te vinden

  Wij mensen zijn niet goed in het absoluut bepalen van kwaliteit van bijvoorbeeld wijn, muziek of kunst. Maar in vergelijking met een ander voorbeeld kunnen wij wel heel goed kwaliteit bepalen.​ Voorbeeldwerk maakt ook een lijst met criteria/leerdoelen of een beoordelingsrubrics veel helderder voor de leerlingen.  

  Een docent heeft al een beeld bij: ‘een samenhangende tekst’. Voor een leerling is dit een vaag criterium. Kwaliteitsbesef (weten hoe kwaliteit eruitziet) aanleren bij leerlingen helpt vragen voorkomen als: ‘Wat moet ik precies doen?’, ‘Heb ik dit goed gedaan?’, ‘Moet ik dit kennen?’ Ook werkt voorbeeldwerk motiverend, omdat ze zien dat leerlingen uit eerdere jaren, of klasgenoten het ook is gelukt. 

  Om de leerlingen inzicht te geven in waar kwalitatief hoogstaand werk moet voldoen is het zinvol om voorbeelden van contrasterende kwaliteit te nemen, bijvoorbeeld uit voorgaande jaren. Het is aan te raden om niet meer dan 4-5 voorbeelden te nemen om het overzichtelijk te houden. Introduceer 1 voorbeeld tegelijk zodat dit voorbeeld grondig kan worden verkend. Wil je meer lezen over de stappen van dit doorloopje? Bekijk deze Toetsrevolutie blog of het doorloopje

  Aan mijn mentorklas gaf ik de opdracht: Maak een planning voor de komende toetsweek, waarbij je zorgt dat je het leren spreidt over verschillende dagen. Aan de hand van lege voorbeelden hebben we verkend hoe zij dit vorm kunnen geven en hebben we nog het criterium ‘overzichtelijk’ toegevoegd. De leerlingen hebben door het zien van voorbeelden een beter begrip van hoe overzicht er uit ziet en uit welke elementen een goede planning bestaat.  

  Remco Levenbach