Skip to content

Feedback om vooruit te helpen | Bevragen & Feedback | Doorloopjes 1 | Pagina 104

  Effectieve feedback is feedback waar een leerling mee aan de slag gaat. Wanneer ze niet alleen de informatie binnenkrijgen, maar het ook actief verwerken in een verbeterde versie of een nieuwe opdracht. Het beste moment om feedback te geven is dan ook een moment in het leerproces waarop er nog ruimte is om het werk te verbeteren.

  Maar dat betekent niet dat de docent niet altijd degene is die de feedback aan de leerlingen moeten geven. Dat zou heel veel
  tijd kosten. Klasgenoten kunnen hier een rol in spelen, maar ook de lerende zelf. Op deze pagina van het SLO vind je een blog met voorbeelden plus een hand-out en een keynote van David Nicol over hoe een lerende zichzelf feedback kan geven.

  Stap 1 van dit doorloopje is ‘richt je blik vooruit’. Dat is een belangrijke stap, omdat leerlingen vooraf een helder beeld nodig hebben van wat er van ze wordt verwacht. Bij een schrijfopdracht, of een handeling kun je dit vormgeven door een voorbeeld te laten zien of door het zelf
  voor te doen. Leerlingen krijgen zo ook een beter beeld van wanneer hun werk goed genoeg is. Dit is ook handig wanneer zij zichzelf moeten beoordelen.

  I

  n stap 2 van dit doorloopje staat ‘wees zo specifiek mogelijk, zodat de leerlingen die feedback ontvangen, weten wat ze moeten doen’. Geef concrete acties die de leerling kan uitvoeren om het werk te verbeteren. Een concrete actie bij Nederlands is bijvoorbeeld: ‘Verbeter het slot van je betoog door op zo’n manier af te sluiten, dat de tekst nog even blijft hangen in het hoofd van de lezer. Dit doe je door te eindigen met een uitsmijter. Een uitsmijter is een krachtige slotzin van je tekst, bijvoorbeeld: Met lachgas vergaat je het lachen!’ bron

  Feedback heeft altijd een plek nodig om te landen. In deze praktische publicatie vind je een werkvorm om passende vervolgacties te
  organiseren in de klas, waarbij leerlingen feedback kunnen toepassen. En heel handig: inclusief een lijst met mogelijke scaffoldingstechnieken die je als leraar kunt inzetten, zowel als het gaat om cognitie, metacognitie (aanpak/proces) als motivatie. 

  Webinar
  Wil jij meer leren over het stellen van de juiste vragen en uitleg over verschillende feedbacktechnieken? Meld je aan voor het webinar Bevragen & Feedback op donderdag 27 januari om 15:30 of om 19:30 (duur webinars: 90 minuten)