Skip to content

Diversiteit | Curriculumontwerp | Doorloopjes 2 | Pagina 58

    Tijdens de teamdag vorige week heb ik met collega’s gesproken over de wens om meer diversiteit de omarmen in de school. Waar het toen ging over de diversiteit bij leerlingen die wij als school aantrekken, is diversiteit ook een onderwerp dat in het curriculum voorkomt.

    Het doorloopje ‘Diversiteit: manieren om het in het curriculum in te bouwen’ helpt docenten bij meerdere vakken om vormen van diversiteit en wereldburgerschap in te bouwen in hun curriculum. Bij diversiteit wordt snel gedacht aan diversiteit op basis van geografie, maar het kan ook zijn op basis van chronologie. Leerlingen laten kennismaken met de denkkaders van vóór de verlichting brengt met zich mee dat de basis van de vakkennis steviger en breder wordt door het verbreden van de belevingswereld.

    Stap 3 van het doorloopje is ‘Breng migraties in kaart’. Taalvakken kunnen verkennen waar talen vandaan komen en hoe deze over de wereld verspreid zijn. Bij andere vakken; Laat de migratie van kennis zien – bijvoorbeeld in de geneeskunde, wiskunde, de kunstvakken, godsdienst en muziek.

    In het boek ‘Cultures and Organizations Software of the Mind’ (576 pagina’s PDF) worden situaties zoals machtsverhoudingen op scholen, maar ook in andere delen van de samenleving verklaard aan de hand van de Power Distance Index (PDI). Deze index, op basis van data van de ‘IBM database’, geeft een aanknopingspunt om een klassendiscussie te hebben over waarom gebruiken en tv-programma’s in Australië(PDI 38) meer lijken op Nederlandse(PDI 38) gebruiken, dan op gebruiken in landen als Polen(PDI 68) en Frankrijk (PDI 69).

    Als laatste nog een pre-order aanrader over dit onderwerp. Gert Biesta (wie kent hem niet?) brengt volgende week een boek uit: ‘Wereldgericht onderwijs’. Dat is bij uitgeverij Pronhese te bestellen. Hier staat ook een promotietekst over de inhoud van het boek. Remco Levenbach