Skip to content

Controleren op begrip | Bevragen & Feedback | Doorloopjes 1 | Pagina 96 |

  “In de les zeiden ze nog dat ze het snapten en op de toets bakken ze er niets van.” “Ik weet niet of deze leerling het begrijpt, want ik
  heb nog geen toetsresultaat.” Dit zijn uitspraken die geleid hebben tot de gekte rondom formatief handelen. Bij formatief handelen wordt er in de les systematisch gecontroleerd op begrip. Door het maken en bespreken van een diagnostische toets, door het stellen van controlevragen of door een ‘braindump’.

  In dit doorloopje wordt ingegaan op welke kleine aanpassingen je als docent kan doen. Verander de vraag: ‘Heb je het begrepen?’
  in ‘Wat heb je begrepen?’ en het antwoord zal jou en de leerling veel meer opleveren. Het doorloopje is heel algemeen en verwijst naar technieken waar ik ook hieronder een aanvulling op doe.

  Voordat ik een hele rij met technieken en middelen ga aanbieden waarmee je kunt controleren op begrip is het belangrijk dat je een plan maakt. Denk voor de les goed na op welk moment je informatie nodig hebt om te bepalen of de stof voldoende wordt beheerst om verder te gaan. Hanteer de stelregel dat je verder kunt als ongeveer 80% van de leerlingen de stof beheerst. (bron)

  Controleren op begrip kun je doen met handige bevraginstechnieken en ook door het inzetten van een (digitaal) hulpmiddel. Gebruik bevragingstechnieken zoals in dit doorloopje beschreven, ongevraagd aanwijzen (pagina 90 van doorloopjes) en doorvragen (pagina 100 van doorloopjes). Hulpmiddelen (met elk hun eigen doel) hebben de vorm van wisbordjes (pagina 94 van doorloopjes of digitaalwisbordje.nl), vragen bespreken via een Padlet, een kahootQuizzizPlickers. Wil je hier tussendoor niet te veel tijd aan besteden, maar wil je wel een overzicht krijgen van de leerlingen? Speel met entree of exit-tickets.

  Succes met het ophalen van de antwoorden!

  Remco Levenbach

  TIP! Op 9 september hebben we een studiedag gehad over gedrag en relaties. Wil je doorloopjes inzetten voor dit thema? Kijk dan ook de Webinar over gedrag en relaties terug op doorloopjes.nl.