Skip to content

Authentieke verbanden | Curriculumontwerp | Doorloopjes 2 | pagina 60

    Het is mei, en daarmee tijd om vooruit te kijken naar het curriculum van volgend jaar. Het is vaak lastig om wijzigingen aan te brengen aan het curriculum. Maar het is wel mogelijk om verbanden te zoeken tussen het curriculum van jouw vakgebied en die van collega’s. Met de stappen uit dit doorloopje word je op weg geholpen om dwarsverbanden tussen de vakken op te zoeken en te benutten. Misschien wil je aan de hand daarvan wel wijzigingen brengen in de volgorde waarop je de onderwerpen aanbiedt.

    Wanneer het gaat om een begrip als kansenongelijkheid, dan is dat voor zowel Economie als voor Aardrijkskunde op een manier onderdeel van het curriculum. Duurzaamheid bij Aardrijkskunde kan aansluiten op lesstof over duurzame energiebronnen bij Natuurkunde. Zoals in stap 5 van dit doorloopje aangegeven wordt hoeft dit onderwerp niet bij beide vakken op hetzelfde moment behandeld te worden, maar het is goed om op de hoogte te zijn van de voorkennis van leerlingen dankzij andere vakken.

    Deze parallelle inhoud kan ook simpelere vormen aannemen. Bij het vak ICT leren alle leerlingen hoe zij een automatische inhoudsopgave maken, bij O&O mag er dan vanuit gegaan worden dat dit bekend is. Voor verschillende vakken schrijven leerlingen een verslag, of een verhaal. Ga na bij de Nederlands sectie welk type teksten deze leerlingen al kennis mee hebben gemaakt en sluit daar met je opdracht op aan. Of kijk of het mogelijk is om de teksten bij Nederlands te laten gaan over het thema dat in jouw les behandeld wordt. Als beide vakken hier een cijfer aan kunnen geven, sla je twee vliegen in een klap.

    Heb je deel 2 van Doorloopjes nog niet? Bekijk het doorloopje dan online met een gratis account. Remco Levenbach